Kwalifikacja RL.17

styczeń 2020

Które z wymienionych działań zapewnia odpowiednią wilgotność w cieplarce?