Kwalifikacja RL.17

styczeń 2020

Która orka powinna być wykonana w uprawie roślin jarych, gdy nie wykonano orki przedzimowej?