Kwalifikacja RL.16

czerwiec 2020

Podczas zakiszania zielonki z traw i roślin motylkowych, do ukierunkowania procesu fermentacji oraz poprawy cech organoleptycznych kiszonki należy zastosować inokulant (dodatek) zawierający bakterie kwasu