Kwalifikacja RL.16

styczeń 2019

Przy wykonywaniu orki najlepiej odwracają skibę pługi z odkładnicą