Kwalifikacja RL.16

styczeń 2019

Runo zdjęte z owcy w czasie strzyży, zaraz po obrzeżeniu należy