Kwalifikacja RL.13

styczeń 2020

Liczba samic zaobserwowanych na drzewach jest podstawą opracowania prognozy zagrożenia drzewostanów iglastych i mieszanych z przewagą gatunków iglastych w wieku powyżej 20 lat ze strony