Kwalifikacja RL.13

styczeń 2020

Na obszarach o dużym zagrożeniu pożarowym wzdłuż wytypowanych dróg, umożliwiających prowadzenie działań ratowniczych, zakłada się pasy przeciwpożarowe