Kwalifikacja RL.13

czerwiec 2020

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie na stałych partiach kontrolnych w drzewostanach sosnowych w wieku