Kwalifikacja RL.11

czerwiec 2019

Wykrywanie włośni przeprowadza się metodą