Kwalifikacja RL.10

czerwiec 2018

Stosowanie zazieleniałych lub skiełkowanych ziemniaków w żywieniu świń jest niedopuszczalne ze względu na toksyczny wpływ