Kwalifikacja RL.10

czerwiec 2018

Dobrą jakość kiszonki dyskwalifikuje obecność kwasu