Kwalifikacja RL.09

czerwiec 2019

Według ustawy o odpadach do składowania czystego gruzu betonowego (kod 17 01 01) służy składowisko odpadów