Kwalifikacja RL.08

styczeń 2020

Ile powinien wynosić stopień redukcji zawiesiny ogólnej w ściekach wprowadzonych do oczyszczalni ścieków, jeżeli początkowa zawartość tego parametru wynosi 200 mg/l, a jego dopuszczalna wartość w ściekach wprowadzonych do wód i do ziemi nie może przekroczyć 50 mg/l?