Kwalifikacja RL.08

czerwiec 2019

Najskuteczniejszą metodą ograniczenia emisji tlenku węgla do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych w silnikach spalinowych jest