Kwalifikacja RL.08

czerwiec 2019

Jednoczesne działanie mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych na organizmy żywe wywołujące większy efekt niż ich działanie pojedyncze, nazywa się