Kwalifikacja RL.08

styczeń 2020

W celu usunięcia z wody zanieczyszczeń w postaci mikroorganizmów należy zastosować proces