Kwalifikacja RL.08

styczeń 2020

Ile wyniesie miesięczna opłata za odprowadzanie ścieków z domu jednorodzinnego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy produkowane są 24 m3 ścieków? Stawka za odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych wynosi 3,65 zł/m3.