Kwalifikacja RL.07

czerwiec 2020

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono ubytek towarów w kwocie 3 000,00 zł. Właściciel firmy ustalił limit strat naturalnych na 0,30% wielkości sprzedaży. Ile ponad limit wyniosą straty, jeżeli sprzedaż wynosiła 500 000,00 zł?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05