Kwalifikacja RL.07

styczeń 2020

Wartość środka trwałego po 9 latach użytkowania wynosi 20 000,00 zł. Przewidywany okres użytkowania wynosi 10 lat. Ile wynosiła wartość początkowa środka trwałego?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05