Kwalifikacja RL.07

czerwiec 2020

Pozostałość nasion, owoców, warzyw po wyciśnięciu soku, nadająca się na paszę dla bydła lub do dalszego przerobu, to

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05