Kwalifikacja RL.05

styczeń 2020

Gospodarstwo ogrodnicze wyprodukowało 1000 szt. rozsady bratka ogrodowego, którą sprzedano po 2,50 zł/szt. Oblicz dochód ogrodnika, przyjmując, że koszt produkcji 1 szt. wyniósł 1,50 zł.