Kwalifikacja RL.04

czerwiec 2020

Po ilu dniach, licząc od wyklucia z jaja, larwa matki jest zasklepiona?