Kwalifikacja RL.04

czerwiec 2019

Która z wymienionych roślin uprawnych jednorocznych cechuje się największą wydajnością miodową z 1 ha?