Kwalifikacja RL.04

czerwiec 2019

Który z wymienionych chwastów można zwalczać herbicydem na chwasty jednoliścienne?