Kwalifikacja RL.04

czerwiec 2019

Zwarty łan maliny leśnej zajmuje 5% powierzchni 100 ha lasu mieszanego. Jaki jest zasób surowca miodowego z maliny leśnej, jeżeli jej wydajność miodowa z 1 ha wynosi 120 kg?