Kwalifikacja RL.03

czerwiec 2019

W celu przygotowania pługa do przechowywania, po zakończonym sezonie roboczym, należy powierzchnie robocze oczyścić i zabezpieczyć

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05