Kwalifikacja RL.03

styczeń 2019

Który z wymienionych nawozów może być stosowany na gruntach ornych przedsiewnie i pogłównie?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05