Kwalifikacja RL.03

styczeń 2019

Produktami ubocznymi przemysłu cukrowniczego, stosowanymi jako pasze energetyczne w żywieniu bydła, są

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05