Kwalifikacja R.26

czerwiec 2013

„Szynowanie” łodyg kwiatów można wykorzystać dla