Kwalifikacja R.26

wrzesień 2015

Do wykonania dekoracji roślinnej w stylu meksykańskim odpowiednie będą