Kwalifikacja R.25

styczeń 2017

Jak nazywają się osady pośrednie między skałami węglanowymi a krzemionkowymi, które zbudowane są z organogenicznej krzemionki i węglanu wapnia?