Kwalifikacja R.25

styczeń 2018

Do pomiaru lepkości pozornej płuczki wiertniczej pobranej z koryt płuczkowych w laboratorium geologicznym na wiertni należy użyć