Kwalifikacja R.25

styczeń 2018

Skamieniałości przedstawiające aktywność życiową organizmów np. tropy czy odchody, nazywa się skamieniałościami