Kwalifikacja R.25

styczeń 2017

Woda wolna, występująca w porach skalnych, może się przemieszczać swobodnie tylko w porach