Kwalifikacja R.25

styczeń 2016

Andy i Kordyliery utworzone zostały w trakcie orogenezy