Kwalifikacja R.25

czerwiec 2017

Do wykonania badania wytrzymałości gruntu na ścinanie wymagana jest próbka