Kwalifikacja R.24

styczeń 2016

Który obiekt ochrony przeciwpowodziowej należy do środków ochrony czynnej?