Kwalifikacja R.24

styczeń 2017

Prawdopodobieństwo wystąpienia natężenia przepływu Q w danym przekroju rzeki wynosi 1%. Oznacza to, że statystycznie takie natężenie przepływu może wystąpić