Kwalifikacja R.24

styczeń 2017

Wskaż czynność, którą w ramach konserwacji rowów melioracyjnych należy wykonywać co 3-4 lata.