Kwalifikacja R.24

styczeń 2016

Wskaż przyczynę wezbrań zatorowych.