Kwalifikacja R.24

styczeń 2017

Ile kursów wykona samochód samowyładowczy o ładowności 9 m3 dostarczający żwir na wykonanie obsypki 1 500 mb rurociągów drenarskich, jeżeli na 100 mb rurociągu potrzeba 1,20 m3 tego materiału?