Kwalifikacja R.24

styczeń 2018

Na teren budowy należy dostarczyć 96 m3 kruszywa. Jaką ładowność powinien mieć środek transportowy, aby dostarczyć kruszywo w ciągu 8-godzinnej zmiany roboczej, jeśli czas trwania jednego cyklu roboczego wynosi jedną godzinę?