Kwalifikacja R.23

styczeń 2015

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne na budowę stawu rybnego, jest