Kwalifikacja R.23

styczeń 2017

Ile dni będą trwały drogowe ziemne roboty, jeżeli w harmonogramie na te roboty przewidziano 1 200 maszynogodzin, a prace będą wykonywały jednocześnie koparko-spycharka i walec pracujące 8 godzin na dobę?