Kwalifikacja R.23

styczeń 2015

Który materiał należy użyć do wykonania warstwy odsączającej nawierzchni jezdni?