Kwalifikacja R.23

czerwiec 2016

Którą maszynę należy zastosować do wykonywania następujących prac: profilowanie korpusu nasypów, kształtowanie koryt pod roboty drogowe, a także usuwanie lekkiej warstwy ziemi roślinnej?