Kwalifikacja R.22

wrzesień 2015

Do wyznaczenia w terenie punktu na określonej wysokości należy użyć