Kwalifikacja R.22

październik 2016

Który rodzaj spoiwa należy zastosować do utwardzenia nawierzchni gruntowej o dużej zawartości części ilastych?