Kwalifikacja R.22

styczeń 2017

Który rodzaj murka charakteryzuje się największą wytrzymałością?