Kwalifikacja R.21

styczeń 2020

Do posadzenia w parku na stanowisku cienistym i glebie wilgotnej można polecić