Kwalifikacja R.21

styczeń 2019

W celu poprawy warunków glebowych terenu przeznaczonego pod założenie kwietnika sezonowego przewiduje się rozsypanie i wymieszanie z glebą warstwy ziemi kompostowej o grubości 5 cm na powierzchni 20 m2. Ile m3 ziemi kompostowej potrzeba do wykonania tego zadania?