Kwalifikacja R.21

wrzesień 2015

Krzewy ozdobne szczepione, sprzedawane w pojemnikach, należy sadzić na głębokość