Kwalifikacja R.20

październik 2016

Osoba podejmująca się zarobkowego transportu koni na terenie Polski powinna posiadać