Kwalifikacja R.20

styczeń 2015

Według FEI, zawody określane skrótem CRI to zawody międzynarodowe