Kwalifikacja R.20

wrzesień 2015

W pojeździe dopuszczonym do transportu drogowego koni nachylenie trapu, bez ograniczników dla kopyt, w stosunku do podłoża powinno wynosić nie więcej niż