Kwalifikacja R.19

czerwiec 2020

Okres żywienia zimowego przyjmowany do celów obliczenia preliminarza pasz dla koni wynosi