Kwalifikacja R.19

październik 2016

Wskaż długość trwania ciąży u klaczy.