Kwalifikacja R.19

styczeń 2017

Liczba oddechów na minutę u zdrowego, dorosłego konia w spoczynku wynosi