Kwalifikacja R.19

styczeń 2017

Ile ton obornika końskiego można maksymalnie rozrzucić na 1 ha UR, jeżeli maksymalna dawka azotu w czystym składniku wynosi 170 kg N/ha, a zawartość N w oborniku końskim wynosi 5 kg/tonę?