Kwalifikacja R.19

czerwiec 2014

U konia istnieje podejrzenie wystąpienia kolki. Przed wezwaniem lekarza należy