Kwalifikacja R.19

styczeń 2020

Oblicz zapotrzebowanie na siemię lniane dla stada 5 koni. Siemię będzie podawane przez okres 20 tygodni, 2 razy w tygodniu. Jednorazowa dawka dla konia wynosi 150 g.