Kwalifikacja R.19

październik 2016

Wskaż konie, które reprezentują typ pociągowy.