Kwalifikacja R.19

styczeń 2016

Trzy podstawowe składniki meszu dla koni to: