Kwalifikacja R.18

czerwiec 2015

Oblicz koszt zakupu rozsady astra chińskiego, potrzebnej do obsadzenia rabaty o powierzchni 8 m2 w rozstawie 25 x 25 cm, jeżeli 1 sadzonka kosztuje 2,00 zł.