Kwalifikacja R.17

czerwiec 2018

Który z wymienionych dokumentów jest obowiązkowo przekazywany nabywcy krowy?