Kwalifikacja R.17

październik 2016

Po przewozie rodzin pszczelich i ich ustawieniu na nowym miejscu w pierwszej kolejności należy wykonać