Kwalifikacja R.17

styczeń 2020

Wiosną, podczas przeglądu, siłę rodziny pszczelej określa się na podstawie liczby