Kwalifikacja R.17

styczeń 2020

Ramka typu warszawska poszerzona ma wymiary