Kwalifikacja R.16

wrzesień 2014

Objętość pomieszczenia do składowania 401 siana łąkowego, gdy 80 kg zajmuje 1 m3, powinna wynosić