Kwalifikacja R.16

czerwiec 2014

Stosując pielęgnację mechaniczno-chemiczną ziemniaków w celu zniszczenia chwastów dwuliściennych oprysk herbicydem Afalon Dyspersyjny 450 SC należy wykonać