Kwalifikacja R.16

styczeń 2017

Przemiana szkodliwego dla organizmu krowy amoniaku w mocznik zachodzi