Kwalifikacja R.16

czerwiec 2019

Ile ton kiszonki z traw można zmagazynować w silosie przejazdowym o wymiarach: długość 25 m × szerokość 5 m × wysokość składowania 2 m? Masa 1m3 kiszonki z traw to 0,7 t.