Kwalifikacja R.16

czerwiec 2014

Skorupę glebową w uprawie buraków na glebach ciężkich, w czasie ich wschodu, należy zniszczyć pomocą wału