Kwalifikacja R.16

styczeń 2017

Oblicz zapas kiszonki z całych roślin kukurydzy w silosie przejazdowym o wymiarach 10 m × 20 m × 2 m. Masa objętościowa 1 m3 tej kiszonki wynosi 0,7 tony.