Kwalifikacja R.16

czerwiec 2015

Gnojowicę w gospodarstwie należy przechowywać w szczelnych zbiornikach, umożliwiających jej składowanie przez okres