Kwalifikacja R.16

styczeń 2020

Jeżeli na łące trzykośnej dawkę azotu 170 kg N/ha stosuje się w trzech etapach: 50% pod pierwszy pokos, 30% pod drugi pokos i 20% pod trzeci pokos, to ile należy zastosować saletry amonowej (34% N) na 2 ha łąki w pierwszej dawce?