Kwalifikacja R.14

wrzesień 2015

Indywidualni odbiorcy i firmy zakupujące drobne ilości drewna z, którymi Nadleśnictwo nie ma podpisanych umów, zakupują drewno bezpośrednio u leśniczego na podstawie