Kwalifikacja R.14

czerwiec 2020

Podczas ścinki drzew próg bezpieczeństwa powinien wynosić minimum