Kwalifikacja R.14

styczeń 2016

Jeżeli odcinek na mapie w skali 1:20 000 ma długość 4,5 cm, to jaka jest jego rzeczywista odległość w terenie?