Kwalifikacja R.14

czerwiec 2017

Trwałość drewna jest jedną z cech określających przeznaczenie surowca drzewnego. Najbardziej trwałym gatunkiem na wolnym powietrzu jest