Kwalifikacja R.14

styczeń 2018

W celu wytyczenia przebiegu nowoprojektowanej drogi leśnej powszechnie stosuje się niwelację