Kwalifikacja R.13

czerwiec 2019

Nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli wilgotność ściółki mierzona o godz. 900 będzie niższa niż 10% przez