Kwalifikacja R.13

czerwiec 2016

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny prowadzi się na powierzchniach próbnych oddalonych od siebie o