Kwalifikacja R.13

czerwiec 2015

Trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasu oznacza