Kwalifikacja R.13

czerwiec 2014

Odłamana gałązka z drzewa lub krzewu charakterystycznego dla łowiska, wręczana myśliwemu, który upolował zwierza to