Kwalifikacja R.13

czerwiec 2020

Jeżeli odległość między środkami pasów wykonanych frezem wynosi 1,35 m, a przyjęta orientacyjna liczba sadzonek sosny w odnowieniach sztucznych wynosi 9 tys. szt./ha, to sadzonki zostaną posadzone w więźbie