Kwalifikacja R.13

styczeń 2019

Zgodnie z Zasadami hodowli lasu w drzewostanach poddanych trzebieżom wyróżnia się drzewa