Kwalifikacja R.11

czerwiec 2018

Mięso świń pozyskane na użytek własny, poddane ubojowi na terenie niepodlegającym ograniczeniom, poddaje się obowiązkowo badaniu w kierunku