Kwalifikacja R.11

styczeń 2020

Zabicie wszystkich zwierząt wrażliwych w siedzibie stada nastąpi w przypadku rozpoznania