Kwalifikacja R.11

czerwiec 2014

Dobierz zestaw narzędzi i materiałów koniecznych do wykonania badania poubojowego bydła w wieku poniżej 96 miesięcy.