Kwalifikacja R.11

czerwiec 2019

Stado trzody dostarczone do rzeźni dnia 1 marca 2019 r. o godzinie 8.00 powinno zostać poddane badaniu przedubojowemu do