Kwalifikacja R.10

czerwiec 2014

O zatrzymaniu błon płodowych i łożyska u bydła, wymagającym interwencji lekarskiej, mówi się wtedy, gdy nie zostaną one wydalone po porodzie w ciągu