Kwalifikacja R.10

styczeń 2015

Aby przygotować 26,5% roztwór NaCl do badania kału należy użyć