Kwalifikacja R.10

czerwiec 2018

Jeżeli w czasie badania u bydła stwierdzono obniżenie liczby erytrocytów do 3,5 mln/mm3, a prawidłowe wartości mieszczą się w przedziale 5,0 – 7,0 mln/mm3, to stan taki określa się mianem