Kwalifikacja R.10

styczeń 2019

Ile ml antybiotyku należy podać podskórnie kotu ważącemu 5 kg po zabiegu kastracji, jeżeli dawkowanie preparatu wynosi 1 ml/10 kg m.c.?