Kwalifikacja R.09

styczeń 2014

Kreda pastewna, mielone muszle ślimaków i skorupki jaj, dodawane są do pasz dla kur, w celu dostarczenia ptakom