Kwalifikacja R.09

czerwiec 2014

Dwunastnica zlokalizowana jest pomiędzy