Kwalifikacja R.09

czerwiec 2016

W grupie jałówek cielnych przy przelotowości 20 sztuk, stan średnioroczny wynosi