Kwalifikacja R.09

czerwiec 2015

Zwierzęta gospodarskie mogą być sprzedawane jako produkty ekologiczne, jeżeli są chowane, zgodni z zasadami rolnictwa ekologicznego, przez co najmniej:
– 12 miesięcy w przypadku bydła przeznaczonego do produkcji mięsnej;
– 6 miesięcy w przypadku małych przeżuwaczy i świń;
– 6 miesięcy w przypadku zwierząt przeznaczonych do produkcji mlecznej;
– 10 tygodni w przypadku drobiu do celów produkcji mięsnej;
– 6 tygodni w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji jaj.
W którym z poniższych terminów spełniony będzie ten wymóg dla kóz przeznaczonych do produkcji mleka, jeżeli chów tych zwierząt zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego rozpoczęto 1 marca?