Kwalifikacja R.09

czerwiec 2015

Które z wymienionych działań jest niedozwolone w ekologicznym chowie zwierząt?