Kwalifikacja R.08

czerwiec 2016

Oblicz objętość V humusu jaką należy zastosować do rekultywacji terenu o powierzchni A = 10 000 m2, przeznaczonej pod zadrzewienia, uwzględniając, że grubość warstwy humusu h powinna wynosić 15 cm.
V = A ⋅ h