Kwalifikacja R.08

październik 2016

Do naturalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego obok pożarów lasów, stepów, wyładowań atmosferycznych czy pyłu kosmicznego, zaliczane są