Kwalifikacja R.08

czerwiec 2017

Produktu powstałego z recyklingu odpadów tworzyw sztucznych nie wykorzystuje się do wytwarzania