Kwalifikacja R.08

styczeń 2017

W celu usunięcia z wody jonów wapnia Ca2+, magnezu Mg2+, żelaza Fe2+ i manganu Mn2+, które w głównej mierze odpowiadają za jej twardość, należy zastosować proces