Kwalifikacja R.08

styczeń 2017

Proces nitryfikacji przeprowadzany dwufazowo przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas, Nitrosospira i Nitrobacter polega na