Kwalifikacja R.08

styczeń 2016

Zanieczyszczenia charakteryzujące się zawartością około 60% związków organicznych i 40% związków nieorganicznych, to cechy charakterystyczne dla ścieków