Kwalifikacja R.07

wrzesień 2015

BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni wynosiło 320 mgO2/dm3, a w ściekach oczyszczonych BZT5 = 20 mgO2/dm3. Stopień redukcji BZT5 wynosi około