Kwalifikacja R.07

styczeń 2020

Gdzie powinny być zlokalizowane punkty poboru próbek wody z rzeki, jeżeli na 7 km biegu rzeki wpływa do niej dopływ, a na 11 km zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków odprowadzająca ścieki oczyszczone do rzeki?